”Vi skal tale meget mere om magt og kvinder”. Margrethe Vestager, Konkurrencekommissær, EU.

”Hjerter Dame” er i biograferne i dag. Dokumentarfilmen om LOs forkvinde er et stykke Danmarkshistorie, der går ind under huden, og sætter et afgørende punktum for en 120 år mandsdomineret æra i fagbevægelsen. I Grand Teatret var der til premieren i går efterfølgende snak om magt og kvinder med Margrethe Vestager og Lizette Risgaard.

Det er en episk scene fra formandsskiftet i LO i 2015, der åbner filmen, som bringer os ind i fagbevægelsens inderste, og tæt på den kvinde, der nu står i spidsen for 1,5 millioner lønmodtagere.

Med ryggen vendt mod LOs kommende forkvinde sidder den afgående formand Harald Børsting og forbereder sig på at forlade scenen. Flere års magtkamp med Lizette Risgaard er slut. Og hun gør sig klar til at indtage scenen som et resultat af hendes stædige fastholdelse af både sin egen og organisationens berettigelse, og frem for alt god kontakt med LOs medlemmer.

“Lizette Risgaard bruger sig selv, og stiller krav til folk. Om ordentlighed, respekt for hinanden og engagement.”

At vejen til magten har været svær bliver kun fastfrosset i en enkelt scene, hvor Lizette Risgaard genfortæller et afgørende kaffemøde, hun og Harald Børsting havde i en sejlklub på Amager;

“Ret hurtigt stod det klart, at Harald havde nogle andre synspunkter på mig og min rolle, end jeg måske selv havde. Han fortalte mig rimelig hurtigt, at han ikke syntes, at jeg havde de evner, der skulle til for at blive næstformand. Det var måske også lidt tidligt at komme med den udmelding, men det var jo rimelig klart, så jeg vidste, hvad jeg havde at rette mig efter.”

Så usentimentalt beskriver Lizette Risgaard den modstand og den mangel på opbakning fra toppen, der kendetegnede hendes syv år som næstformand, og som tidligere er blevet beskrevet i flere detaljer blandt andet af Politiken. Det interesser hende ikke at dykke ned i den historie. Hun er videre. Man skal ikke have ondt af hende. Det var en magtkamp, og den lærte hende en masse, pointerer hun efter filmen.

Lige så usentimentalt forholder hun sig til magten, da hun får den. Hun afsætter den syv-mand store ledelsesgruppe, der igennem tiden havde modarbejdet hende med beskeden »Jeg har lagt en plan for, hvad jeg vil, og de skal ikke med på den rejse. Vi skal i gang med at forandre og udvikle fagbevægelsen, og det kræver et andet hold«. Og derfra tackler hun udfordringerne direkte og uden omsvøb. Fra dueller med statsministeren på Christiansborg, til snakke i skurvogne med utilfredse medlemmer. Eller i en legendarisk scene fra Fælledparken 1. maj 2017, da utilfredse 3F medlemmer forsøger at sabotere hendes tale, og hun derefter igennem 2 ½ time trasker rundt til de enkelte forbund for at møde sine modstandere, der, som én af dem siger, ”aldrig tidligere [har] oplevet LO formænd turde komme ud og tale med os.” Lizette Risgaard bruger sig selv, og stiller krav til folk. Om ordentlighed, respekt for hinanden og engagement.

Og Lizette Risgaard fra Rødovre er hverken bange for magt eller modstand.

På den måde minder Lizette Risgaard og Margrethe Vestager om hinanden, da de sammen på scenen efter premieren på ”Hjerter Dame” diskuterer magt og kvinder.

EU’s konkurrence-kommissær Margrethe Vestager er blevet kendt og respekteret i hele den vestlige verden, som hende, der tør gå op imod tech-giganterne, og kræve skatter og ordentlighed. Kendt for at sætte demokratiet over markedskræfterne.

Inspirerende rollemodeller

De er begge forbilledlige i at arbejde for et fælles bedste. Det er det, de vil bruge deres magt til. De har vilje til handling og stor autenticitet bag lederskabet. De vil værne om demokratiet og sammenhængskraften i samfundet. De er ydmyge over for deres egne roller; og ser magt som noget man er betroet til; det har et større formål end dem selv. De er bevidste om, at hvis vi vil bevare og videreudvikle vores samfund, skal vi fortsat arbejde hårdt for det, og ikke tage for givet, at det kommer af sig selv.

Og så er de kvinder.

”Og vi skal tale meget mere om magt og kvinder”, understreger Margrethe Vestager.

“Mænd har jo været uformelt kvoteret ind i ledelseslagene i mere end to tusinde år.”

”Kvinder er ikke som mænd naturligt indfødte på de øverste ledelseslag. Vejen dertil er mere besværlig, vi taler om, at vi skal bryde glaslofter eller kvoteres.  Vi er som asylansøgere på tålt ophold, i en verden der har tilhørt mændene. Mænd har jo været uformelt kvoteret ind i ledelseslagene i mere end to tusinde år”.

I Margrethe Vestagers egen kommission overtog hun en kønsbalance i ledelseslagene med kun 10 procent kvinder. De satte sig et mål: på fem år ville de have minimum 40 procent kvinder i ledelseslagene. Her tre et halvt år senere er 36 procent af lederne i Margrethes Vestagers kommission i EU kvinder.

Et andet iøjefaldende lighedstegn mellem to ellers ret så forskellige lederpersonligheder er at de begge lever op til den internationale research, der kategoriserer kvinder som lidt modigere ledere end mænd.

Jeg har i et tidligere blogindlæg beskrevet et omfattende studie fra 2016, der indbefattede 360 graders evalueringer af 75.000 ledere verden over. Formålet var at teste opfattelsen af, at mænd generelt er mere modige og risikovillige.

Forskerteamet ville grave dybere og sammenstille mænd og kvinder, når det gjaldt hverdagen som ledere med svære beslutninger, ”toughness” ift. forandringsprocesser og til at gå hele vejen og gøre det nødvendige for at opnå de ønskede resultater. Konklusionen var tydelig; kvinderne var på alle opstillede parametre og i alle sektorer i gennemsnit lidt modigere end mændene.

I de sektorer som er allermest mandsdominerede, er kønsforskellene størst. Og kvindernes mod relativt endnu større.

Der bliver tit efterlyst kvindelige rollemodeller. Lizette Risgaard og Margrethe Vestager er absolut to af dem. Men der er jo mange flere, og det er værd at huske på, at Lizette Risgaard også var en rollemodel dengang hendes kollegaer og chef i den øverste ledelse ikke troede på hende. Vi skal nok blive en del bedre til at sætte spotlight på kvinderne i lagene under toppen.

“Du skal ikke lade andre skrive din historie. Måske er det ikke dine evner, men forestillingsevnen hos dem, der vurderer dit potentiale, som ikke er helt skarp.”

Igennem mit arbejde i mere end 20 år med ledelses- og organisationsudvikling har jeg hørt i hundredevis af variationer over Lizettes Risgaards kaffesnak med Harald Børsting. Og i 90% af tilfældene fra kvinder, der slås med udtalelser fra overordnede, der bevidst eller underbevidst undervurderer deres potentiale.

Det er vigtigt at lytte til disse historier og lære, at du ikke behøver at tage andre menneskers vurderinger til dig. Du skal ikke lade andre skrive din historie. Kvinder er; som Margrethe Vestager understregede det, stadig et særsyn i den absolutte top. Det er stadig en ny oplevelse med kvindelige ledere i den øverste del af mange organisationer. På den måde havner kvinder i kategori med iværksættere, hvis succesfulde idéer oprindeligt blev skudt ned. Måske er det ikke dine evner, men forestillingsevnen hos dem, der vurderer dit potentiale, som ikke er helt skarp.

I 2009 påviste Sophie Linghag i et omfattende svensk forskningsprojekt, hvordan vi er bedre i stand til at forestille os mænds potentiale frem for kvinders. Vi har en tendens til at forestille os kvinders potentiale set i tæt relation til deres nuværende positioner. Hvorimod vores forestilling om mænds potentiale synes større, mere ubegrænset og åbent.

“Lizette Risgaard og Margrethe Vestager er ikke bare brudt igennem glasloftet. De har flyttet hele overetagen, bygget ekstra på og ændret grundlæggende strukturer…”

Lizette Risgaard og Margrethe Vestager er ikke bare brudt igennem glasloftet. De har flyttet hele overetagen, bygget ekstra på og ændret grundlæggende strukturer med deres modige og meningsfulde ledelse. Og hver især har de ligestilling højt på agendaen.

Det er vigtigt at ligestillingskampen er en vi tager sammen med mændene pointerede Lizette Risgaard. Men det er også vigtigt at vi selv gør hvad vi kan som kvinder. Stem på kvinder. Gå i netværk sammen. Bak op omkring hinanden, lød det afslutningsvis fra Lizette Risgaard.

Gid der også var nogen, der ville følge Margrethe Vestagers dagligdag og historie i EU, og mange andre kvindelige lederes historie og hverdag.

Vi har brug for spotlight på mange forskellige kvindelige rollemodeller, så de kan ændre vores mentale billeder af, hvordan en ”rigtig” leder ser ud.

Tak for ”Hjerter Dame”.