I forrige uge var vi i Danmark så privilegerede at have besøg af en visionær og modig statsmand. Den franske præsident kom med ambitioner om at samle EU, engagere de unge og måske minde os alle sammen om, hvad politik også kan være.

Jeg deltog i en arbejdsfrokost med Madame Brigitte Macron i anledning præsidentparrets besøg. Værtinden var Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen og temaet for arbejdsfrokosten var ligestilling. Det var en ære, og forpligtelse at blive budt med.

Et af det franske præsidentpars erklærede formål med besøget i Danmark var at lære af ”Den Danske Model” herunder også hvordan vi er kommet så langt med ligestilling i Danmark. Grundlæggende kan vi være stolte af et velfærdssystem med gode barselsorlovsregler og børnepasningsmuligheder og dermed høj deltagelse af kvinder på arbejdsmarkedet (Danmark er nr. 18 på verdensplan målt på dette parameter). Herudover har vi heldigvis også mange andre sejre og successer, vi kan dele og inspirere med.

“Præsident Macron er gået i spidsen for en tydelig forpligtelse til at gennemføre de interventioner, han finder nødvendige .. Lige fra starten af sit embede har han sat ligestilling højt på dagsordenen og forsikret om, at ligestilling er en national prioritet”

Med lyset rettet bagud kan vi eksempelvis være stolte af de modige kvinder og mænd, der igennem Danmarkshistorien har banet vejen for de resultater, vi nyder godt af i dag. Bevægelserne fra Dansk Kvindesamfund i 1871 til kvindebevægelsen i 1970’erne havde sine europæiske ligesindede. Danske kvinder lod sig eksempelvis inspirere af den franske forfatter Simone de Beauvoirs kønspolitiske værk; ”Det Andet Køn”, og kvinder i Europa er i det hele taget igennem historien blevet inspireret af hinandens kampe og sejre.

Ugen, da Frankrig kom forbi, var ingen undtagelse.

50 franske, ambitiøse ligestillingsinitiativer

Præsidentparrets besøg gav nemlig også lejlighed til at lære mere om, hvilke indsatser Frankrig gør for at forbedre ligestilling mellem kønnene, og hvor langt de er kommet.

Og her har Danmark meget at lade os inspirere af. I det seneste (fra 2017) World Economic Forums Gender Index er Frankrig f.eks. placeret højere end Danmark, når det gælder ligestilling generelt (Frankrig er nummer 11 og Danmark er nummer 14), og også når det gælder kvinders deltagelse på ledelsesniveauer (Frankrig er nummer 61, Danmark er nummer 80).

Men fremfor alt er Præsident Macron gået i spidsen for en tydelig forpligtelse til at gennemføre de interventioner, han finder nødvendige. Den 8. marts i år offentliggjorde den franske regering 50 ligestillingsinitiativer, som skal implementeres på tværs af ministerierne med et samlet budget på 420 mio. euro for 2018.

Ligestilling er med andre ord en national prioritet for Frankrig.

“For at beskytte mod kønsrelateret vold har regeringen også lanceret en online-platform, hvor man kan anmelde seksuel vold og komme direkte i kontakt med professionelle terapeuter, jurister mfl. der kan hjælpe.”

Initiativerne skal blandt andet bekæmpe kønsstereotyper i uddannelsessystemet. Målet er at have 40 procent kvinder i de naturvidenskabelige fag i 2020. Regeringen ønsker derudover at fokusere på inklusionen af kvinder i den digitale sektor med et mål om, at kvinder optager 30-50 procent af pladserne på de digitale uddannelser.

Og fra 2019 vil der på alle franske uddannelsesinstitutioner være en medarbejder med ansvar for at identificere og og via rapporter dokumentere de problemstillinger, institutionen måtte have på ligestilling. Derudover ønsker regeringen blandt andet at reformere barselsreglerne og gøre dem mere fair og gennemsigtige,

Lige fra starten af sit embede har den franske præsident Macron sat ligestilling højt på dagsordenen. Han har forsikret om, at ligestilling er en national prioritet, og han har sammen med den franske regering defineret tre indsatsområder:

  • Øget uddannelse og kulturel indsats for at fremme ligestilling
  • Bedre støtte til ofre som har været udsat for kønsrelateret vold
  • Højere straffe og konsekvens for kønsrelateret vold

I november sidste år bad han parlamentet om 1 minuts stilhed for de 123 kvinder, som i 2017 var blevet dræbt af deres partnere:

 

Og Nationalforsamlingen understregede viljen til at skærpe indsatsen mod kønsrelateret vold, da det vedtog et lovforslag, som forlænger forældelsesfristen for sexistisk og seksuel vold. Politikerne har vedtaget øgede bøder og fængselsstraffe for ”street-harassment”, og for de nye former for chikane såsom online chikane /group cyber-harassment m.m.

For at beskytte mod kønsrelateret vold har regeringen derudover lanceret en online-platform, hvor man kan anmelde seksuel vold og komme direkte i kontakt med professionelle terapeuter, jurister mfl. der kan hjælpe. Samtidig skal et nyt netværks-alarmsystem forbinde hospitaler, offentlige institutioner og foreninger for at gøre det nemmere at opdage vold i hjemmet, og komme ofrene til undsætning.

“Frankrig har siden 2011 haft kønsbalancekvoter for børsnoterede virksomhedsbestyrelser, samt for virksomheder med mere end 500 ansatte, så der ikke er noget køn, der må optage mere end 60 procent af posterne i en bestyrelse.”

Under sin valgkampagne lovede Præsident Macron endvidere, at det ville få konsekvenser for virksomheder, der ikke arbejdede for at skabe ligeløn og kønsbalancer på ledelses-niveauerne. Frankrig har siden 2011 haft kønsbalancekvoter for børsnoterede virksomhedsbestyrelser, samt for virksomheder med mere end 500 ansatte, så der ikke er noget køn, der må optage mere end 60 procent af posterne i en bestyrelse.

I september 2017 inviterede den franske regering de virksomheder som dokumenteret havde problemer med ligeløn og kønsbalance til et kursus i ligestilling.

Navnene på de virksomheder, som herefter hverken arbejdede på at forbedre deres problemer med ligeløn og kønsbalancer eller deltog i regeringens program, blev som konsekvens offentliggjort. Tanken er, at vi som kunder, leverandører og potentielle medarbejdere, kan træffe oplyste valg om, hvilke virksomheder vi ønsker at være involveret i.

For yderligere at styrke indsatsen for ligeløn har den franske regering annonceret, at fra 2022 vil virksomheder med “dokumenteret kønsbestemt uligeløn” blive straffet med bøder, der kan komme op på 1 procent af deres lønudgifter.

“Kombinationen af politisk vilje og mod til at skabe forandringer med en samtidig respekt for og ønske om at engagere bredt og kulturelt, er det, der gør Frankrigs eksempel så enestående i det nuværende arbejde for ligestilling i Europa.”

Frankrig bringer altså mange konkrete, målbare initiativer med opfølgning og konsekvenser på banen, som det bliver spændende at følge.

Visioner og værdier, der forpligter

Lige så vigtigt er det, at Præsident Macron under lanceringen af initiativerne i marts i år bad hele det franske samfund om at involvere sig i kampen for ligestilling, så det ikke alene blev ved de officielle, regeringsledede indsatser. Helt specifikt appellererede han til, at lærere, kunstnere, medie- og kulturarbejdere engagerede sig og bakkede op.

Kombinationen af politisk vilje og mod til at skabe forandringer med en samtidig respekt for og ønske om at engagere bredt og kulturelt, er det, der gør Frankrigs eksempel så enestående i det nuværende arbejde for ligestilling i Europa.

Den franske præsident kom under sit besøg med opfordringer til, at Europa lever op til sit ansvar og bliver et område, der tjener som rollemodel for de værdier, vi står for. Emmanuel Macron holdt på denne måde et spejl op for os, så vi både kunne se alt det værdifulde, Europa står for – og samtidig kastede præsidentens visioner et spotlys på, at vi bliver nødt til at strække os mere for fortsat at leve op til disse værdier.

Jeg er sikker på, at inspirationen fra præsident Macrons besøg i Danmark vil sætte sig spor. Ægte forandring sker netop, når bevægelser på alle niveauer i samfundet sammen arbejder for at virkeliggøre et større formål.

“Når to af de allerhøjst placerede kvinder i Europa vælger ligestilling som et vigtigt punkt på dagsordenen, indgyder det øget mod og håb for, at vi kan tage de næste vigtige skridt i ligestillingens historie både i Danmark og i Europa”

I den henseende er vi uendelig privilegerede i Danmark ved at have et Kongehus, der samler og med indsigt inspirerer den ofte vanskelige ligestillings-agenda.

Og når to af de allerhøjst placerede kvinder i Europa vælger ligestilling som et vigtigt punkt på dagsordenen, indgyder det øget mod og håb for, at vi kan tage de næste vigtige skridt i ligestillingens historie både i Danmark og i Europa.

Topillustration: Flickr, Creative Commons.